Διαδικτυακές κοινότητες

Οι κοινότητες RARE-e-CONNECT αποτελούν ασφαλείς χώρους για την ανταλλαγή πληροφοριών και υλικού μεταξύ επαγγελματιών υγείας και μεταξύ ασθενών αντίστοιχα.

Η κάθε κοινότητα αντιπροσωπεύει μια ομάδα παθήσεων ανάλογα με το όργανο ή το σύμπλεγμα οργάνων που επηρεάζεται πρωτίστως ή, όπου είναι γνωστή, την αιτία της πάθησης. 

Συνδεθείτε με μια ή περισσότερες από τις  25  κοινότητες του RARE-e-CONNECT για πληροφορίες σχετικά με την πάθηση που σας αφορά.

*Οι κοινότητες επαγγελματιών υγείας δεν είναι προσβάσιμες σε ασθενείς ή το αντίστροφο.


Η ενότητα αυτή είναι προσβάσιμη μόνο σε μέλη του RARE-e-CONNECT.