Τηλεκπαίδευση

Το RARE-e-CONNECT επενδύει στη συνεχή ιατρική εκπαίδευση μέσω διαδικτυακών σεμιναρίων (webinars) και αυτοματοποιημένων ενημερώσεων σχετικά με τις εξελίξεις και τις κλινικές μελέτες στον τομέα των σπάνιων νοσημάτων. Παράλληλα, προσφέρει διαδικτυακά σεμινάρια και χρήσιμες πηγές σε άτομα που έχουν διαγνωστεί με σπάνιες παθήσεις και οικογένειες. 

Σε αυτή την ενότητα, θα βρείτε, εκτός από τα σεμινάρια που διοργανώνει το RARE-e-CONNECT, συναφή διαδικτυακά σεμινάρια που έχουν διοργανωθεί από άλλους διοργανωτές σε θέματα που απασχολούν τα Σπάνια Νοσήματα. Ασθενείς και επαγγελματίες υγείας μπορούν επίσης να ζητήσουν τη διοργάνωση σεμιναρίων σε θέματα που τους ενδιαφέρουν.  


Αυτή η ενότητα είναι προσβάσιμη μόνο σε μέλη του RARE-e-CONNECT.