Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς

ERN BOND

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Σπάνια Νοσήματα των Οστών http://ernbond.eu/

ERN CRANIO

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες και Ωτορινολαριγγολογικές Διαταραχές https://ern-cranio.eu/

Endo-ERN

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Ενδοκρινολογικές Παθήσεις https://endo-ern.eu/

ERN EpiCARE

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Σπάνιες Επιληψίες http://www.epi-care.eu/

ERKNet

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Νεφρολογικές Παθήσεις https://www.erknet.org/index.php?id=home

ERN-RND

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Νευρολογικές Παθήσεις http://www.ern-rnd.eu/

ERNICA

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Κληρονομικές και Συγγενείς Ανωμαλίες https://ern-ernica.eu/

ERN LUNG

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Αναπνευστικές Παθήσεις https://ern-lung.eu/

ERN Skin

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Δερματολογικές Παθήσεις https://ern-skin.eu/

ERN EURACAN

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Καρκίνους Ενηλίκων (συμπαγείς όγκοι) https://euracan.ern-net.eu/

ERN EuroBloodNet

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Αιματολογικές Παθήσεις http://www.eurobloodnet.eu/

ERN eUROGEN

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Ουρογεννητικές Παθήσεις https://eurogen-ern.eu/

ERN EURO-NMD

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Νευρομυϊκές Παθήσεις http://www.euro-nmd.eu/

ERN EYE

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Οφθαλμολογικές Παθήσεις https://www.ern-eye.eu/

ERN GENTURIS

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Γενετικά Ογκολογικά Σύνδρομα https://www.genturis.eu/l=eng/Home.html

ERN GUARD-HEART

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Καρδιαγγειακές Παθήσεις https://guardheart.ern-net.eu/

ERN ITHACA

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Συγγενείς Ανωμαλίες και Σπάνιες Νοητικές Αναπηρίες https://ern-ithaca.eu/

MetabERN

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Σπάνια Μεταβολικά Νοσήματα https://metab.ern-net.eu/

ERN PaedCan

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Παιδιατρικούς Καρκίνους (haemato-oncology) https://paedcan.ern-net.eu/

ERN RARE-LIVER

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Ηπατικές Παθήσεις https://rare-liver.eu/

ERN ReCONNET

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Μυοσκελετικές Παθήσεις και Παθήσεις του Συνδετικού Ιστού https://reconnet.ern-net.eu/

ERN RITA

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Ανοσοανεπάρκειες, Αυτοφλεγμονώδη και Αυτοάνοσα Νοσήματα http://rita.ern-net.eu/

ERN TRANSPLANT-CHILD

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς για Μεταμοσχεύσεις σε Παιδιά https://www.transplantchild.eu/

VASCERN  

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς σε Σπάνιες Πολυσυστημικές Αγγειακές Παθήσεις https://vascern.eu/