Διαδικτυακά σεμινάρια (Webinars)

Παρακολουθήστε ή ζητήστε τη διοργάνωση παρουσιάσεων ή σεμιναρίων (=webinars) μέσω του Διαδικτύου σε πραγματικό χρόνο και παραμείνετε ενημερωμένοι σχετικά με σημαντικές εξελίσεις στον τομέα των σπάνιων παθήσεων.