Πώς λειτουργεί το RARE-e-CONNECΤ;

Η πλατφόρμα RARE-e-CONNECT προσφέρει εργαλεία τηλεσυνεργασίας και τηλεκπαίδευσης με στόχο να συνδέσει την Κύπρο με την Ευρώπη άλλες χώρες του εξωτερικού για την παραγωγή εθνικού οφέλους στον τομέα των σπάνιων νοσημάτων σε ότι αφορά τη διάγνωση, τη διαχείριση και την έρευνα. Ταυτόχρονα, η πλατφόρμα προσφέρει εργαλεία εικονικής διασύνδεσης για ασθενείς εντός της Κύπρου και άλλες χώρες τα οποία τους βοηθούν να εντοπίζουν συνασθενείς και να ανταλλάζουν πληροφορίες σχετικά με την πάθηση.

Δείτε τα βίντεο για να μάθετε περισσότερα για τη λειτουργία αυτών των εργαλείων.

Για Επαγγελματίες Υγείας

Δείτε το βίντεο στα Ελληνικά


Δείτε το βίντεο στα Αγγλικά

Για άτομα και οικογένειες με Σπάνιες Παθήσεις

Δείτε το βίντεο στα Ελληνικά

Δείτε το βίντεο στα Αγγλικά