Ιατρικές Ομάδες

Εικονικοί χώροι όπου οι επαγγελματίες υγείας μπορούν να δημιουργήσουν μικρότερες ομάδες για μονοθεματικές, πολυθεματικές συνεργασίες ή ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος προσκαλώντας ειδικούς που έχουν ήδη εγγραφεί στο RARE-e-CONNECT να:

  • Προγραμματίσουν μονοθεματικές ή πολυθεματικές εικονικές συναντήσεις 
  • Συζητήσουν περιστατικά ασθενών για υποστήριξη στη λήψη αποφάσεων ή/και τον συντονισμό της περίθαλψης
  • Χρησιμοποιήσουν την επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ή / και ασύγχρονη και τη δυνατότητα κοινοποίησης αρχείων για άλλους επαγγελματικούς σκοπούς

Αυτή η ενότητα είναι προσβάσιμη μόνο σε μέλη του RARE-e-CONNECT.