Ειδικοί

Διαθέσιμο σε Επαγγελματίες Υγείας και Ασθενείς

Τα μέλη του RARE-e-CONNECT έχουν πρόσβαση σε ένα ενδελεχές ευρετήριο με ιατρικά κέντρα στην Ευρώπη και στο εξωτερικό, τα οποία διαθέτουν αναγνωρισμένη εξειδίκευση και εμπειρία σε 24 ομάδες σπάνιων ασθενειών και συγκεκριμένες παθήσεις.

Τα κριτήρια για τη συμπερίληψη ενός κέντρου στο ευρετήριο RARE-e-CONNECT είναι:

  1. Συμμετοχή στα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αναφοράς (ΕΔΑ)
  2. Εθνική / διεθνής αναγνώριση της κλινικής ή/και της ερευνητικής τους δραστηριότητας.

Όπου η πληροφορία ήταν διαθέσιμη, κέντρα που παρέχουν ή παρείχαν ποιοτική περίθαλψη σε ασθενείς από την Κύπρο σημειώνονται επιπλέον με την ετικέτα “Συστημένο από ασθενείς”, ενώ τα κέντρα που διατηρούν επίσημες συμφωνίες συνεργασίας με την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Υπουργείου Υγείας σημειώνονται επιπλέον ως “Διακρατική συμφωνία”.

Μπείτε στο ευρετήριο, επιλέξτε την ομάδα ασθενειών που σας ενδιαφέρει και χρησιμοποιήστε το κουμπί "Σύνθετη αναζήτηση" για να φιλτράρετε τα κέντρα και να εντοπίσετε το πιο κατάλληλο κέντρο για να παρέχει περίθαλψη στο περιστατικό που σας αφορά.

Η ενότητα αυτή είναι προσβάσιμη μόνο σε μέλη του RARE-e-CONNECT.