Ατροφία Πολλαπλών Συστημάτων - Multiple system atrophy (MSA)

  • rareeconnect
  • rareeconnect's Avatar Topic Author
More
27 Jul 2021 15:59 - 28 Jul 2021 15:23 #351 by rareeconnect
Oικογένεια ασθενούς με Ατροφία Πολλαπλών Συστημάτων (Μultiple system atrophy) ζητά δικτύωση για ανταλλαγή πληροφοριών με άλλους ασθενείς ή οικογένειες στην Κύπρο που έχουν λάβει την ίδια διάγνωση ή άλλη με παρόμοιες συνέπειες στην Κοινότητα Νευρολογικά και Νευροχειρουργικά Νοσήματα.

Υπάρχει ενημερωτικό υλικό από γιατρούς για το Doctor-Patient forum;

Βίκυ Αντωνιάδου
The RARE-e-CONNECT team

______________

Family member of patient with MSA (Multiple System Atrophy) seeks to share information with other patients or family members in Cyprus with the same diagnosis or a similar one. Please find more in the Community Neurological and Neurosurgical Diseases.

Is there information material from specialists for the Doctor-Patient Forum?

Vicky Antoniadou
The RARE-e-CONNECT team

RARE-e-CONNECT
Platform Administrator
Last edit: 28 Jul 2021 15:23 by rareeconnect.

Please Log in or Create an account to join the conversation.